Jesteś tutaj

Oddział Planowania Cywilnego (ZK-IV)

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18 
61-713 POZNAŃ 
zk@poznan.uw.gov.pl 

Oddział Planowania Cywilnego (ZK-IV) Fax 61 854 99 40  
Tadeusz BANASIK
Kierownik oddziału
tel. 61 854 99 41

tbanasik@poznan.uw.gov.pl

Izabela FRANCZAK
Inspektor wojewódzki
ds. ochrony infrastruktury krytycznej
oraz rozpoznania zagrożeń radiacyjnych
tel. 61 854 99 49 ifranczak@poznan.uw.gov.pl
Włodzimierz CHORYŃSKI
Starszy inspektor wojewódzki
ds. gromadzenia i przetwarzania danych
tel. 61 854 99 46 wchorynski@poznan.uw.gov.pl
Grzegorz SZYMAŃSKI
Starszy inspektor
ds. aplikacji komputerowych
oraz gromadzenia i przetwarzania danych
tel. 61 854 99 47 gszymanski@poznan.uw.gov.pl
Roman WOJCIECHOWSKI 
Inspektor wojewódzki
ds. obrony cywilnej
tel. 61 854 99 45 rwojciechowski@poznan.uw.gov.pl
Aneta SIEMINIAK
Inspektor wojewódzki
ds. organizacji ćwiczeń i szkoleń
oraz koordynacji planów wojewódzkich
tel. 61 854 99 42 asieminiak@poznan.uw.gov.pl
Marcin JĘCZMIONKA
Inspektor wojewódzki
ds. planowania cywilnego oraz współpracy
z innymi podmiotami systemu zarządzania kryzysowego
tel. 61 854 99 44 mjeczmionka@poznan.uw.gov.pl
Grzegorz DEMBORYŃSKI
Inspektor wojewódzki
ds. bezpieczeństwa imprez masowych,
obsługi Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
i funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
tel. 61 854 99 48 gdemborynski@poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach