Jesteś tutaj

Oddział Planowania Cywilnego (ZK-IV)

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18 
61-713 POZNAŃ 
zk@poznan.uw.gov.pl 

Oddział Planowania Cywilnego (ZK-IV) Fax 61 854 99 40  
Tadeusz BANASIK
Kierownik oddziału
tel. 61 854 99 41

tbanasik@poznan.uw.gov.pl

Izabela FRANCZAK
Inspektor wojewódzki
ds. ochrony infrastruktury krytycznej,
rozpoznania zagrożeń radiacyjnych
oraz bezpieczeństwa publicznego
tel. 61 854 99 49 ifranczak@poznan.uw.gov.pl
Włodzimierz CHORYŃSKI
Starszy inspektor wojewódzki
ds. gromadzenia i przetwarzania danych
tel. 61 854 99 46 wchorynski@poznan.uw.gov.pl
Grzegorz SZYMAŃSKI
Starszy inspektor
ds. aplikacji komputerowych
oraz gromadzenia i przetwarzania danych
tel. 61 854 99 47 gszymanski@poznan.uw.gov.pl
Roman WOJCIECHOWSKI 
Inspektor wojewódzki
ds. obrony cywilnej
tel. 61 854 99 45 rwojciechowski@poznan.uw.gov.pl
Aneta SIEMINIAK
Inspektor wojewódzki
ds. planu zarządzania kryzysowego
oraz zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego
tel. 61 854 99 42 asieminiak@poznan.uw.gov.pl
Marcin JĘCZMIONKA
Inspektor wojewódzki
ds. obsługi wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego
oraz zagrożeń epidemicznych i epizootycznych
tel. 61 854 99 44 mjeczmionka@poznan.uw.gov.pl
Grzegorz DEMBORYŃSKI
Inspektor wojewódzki
ds. bezpieczeństwa imprez masowych, ochrony p/pożarowej
oraz obsługi kancelaryjno – biurowej
Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych
tel. 61 854 99 48 gdemborynski@poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach