Jesteś tutaj

Oddział Logistyki (ZK-VII)

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18 
61-713 POZNAŃ 
zk@poznan.uw.gov.pl 

Oddział Logistyki (ZK-VII) Fax 61 854 99 70  
Roman FECHNER
Kierownik oddziału
tel. 61 854 99 71 rfechner@poznan.uw.gov.pl
Starszy inspektor
ds. logistyki i obrony cywilnej
tel. 61 854 99 72  
Marek PONDEL 
Główny specjalista
ds. systemów łączności
tel. 61 854 99 75 pondel@poznan.uw.gov.pl
Małgorzata TONDER 
Specjalista
ds. systemów teleinformatycznych
tel. 61 854 99 53 mtonder@poznan.uw.gov.pl
Erika JARMUŻEK 
Główny specjalista
ds. utrzymania ciągłości działania systemów IT
tel. 61 854 99 74 ejarmuz@poznan.uw.gov.pl
Tomasz HILDEBRANDT 
Inspektor wojewódzki
ds. obsługi finansowej i księgowej
tel. 61 854 99 76 hildebrandt@poznan.uw.gov.pl
Robert BŁOSZYK 
Starszy specjalista
ds. administracyjno-informatycznych
tel. 72 232 30 13 rbloszyk@poznan.uw.gov.pl
Piotr KĘDZIORA 
Starszy specjalista
ds.logistyki i organizacyjnych
tel. 61 854 99 77 pkedziora@poznan.uw.gov.pl
Elżbieta GALEJA
Starszy inspektor
ds. przygotowań obronnych w służbie zdrowia
tel. 61 854 99 78 egaleja@poznan.uw.gov.pl
Jerzy FLEMING
Radca wojewody
ds. inwestycyjnych WBiZK
tel. 61 854 99 73 fleming@poznan.uw.gov.pl
Henryk ADAMSKI
Zaopatrzeniowiec
ds. zaopatrzenia wydziału 
i obsługi transportowej
tel. 61 854 99 77  

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach