Jesteś tutaj

Pracownicy

Kierownictwo
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Oddział Planowania Cywilnego
Oddział Spraw Obronnych
Oddział Logistyki
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Prawnych
Stanowisko Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Oddział Planowania Cywilnego (ZK-IV) Fax 61 854 99 40  
Tadeusz BANASIK
Kierownik oddziału
tel. 61 854 99 41

tbanasik@poznan.uw.gov.pl

Izabela FRANCZAK
Inspektor wojewódzki
ds. ochrony infrastruktury krytycznej,
rozpoznania zagrożeń radiacyjnych
oraz bezpieczeństwa publicznego
tel. 61 854 99 49 ifranczak@poznan.uw.gov.pl
Włodzimierz CHORYŃSKI
Starszy inspektor wojewódzki
ds. gromadzenia i przetwarzania danych
tel. 61 854 99 46 wchorynski@poznan.uw.gov.pl
Grzegorz SZYMAŃSKI
Starszy inspektor
ds. aplikacji komputerowych
oraz gromadzenia i przetwarzania danych
tel. 61 854 99 47 gszymanski@poznan.uw.gov.pl
Roman WOJCIECHOWSKI 
Inspektor wojewódzki
ds. obrony cywilnej
tel. 61 854 99 45 rwojciechowski@poznan.uw.gov.pl
Aneta SIEMINIAK
Inspektor wojewódzki
ds. planu zarządzania kryzysowego
oraz zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego
tel. 61 854 99 42 asieminiak@poznan.uw.gov.pl
Marcin JĘCZMIONKA
Inspektor wojewódzki
ds. obsługi wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego
oraz zagrożeń epidemicznych i epizootycznych
tel. 61 854 99 44 mjeczmionka@poznan.uw.gov.pl
Grzegorz DEMBORYŃSKI
Inspektor wojewódzki
ds. bezpieczeństwa imprez masowych, ochrony p/pożarowej
oraz obsługi kancelaryjno – biurowej
Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych
tel. 61 854 99 48 gdemborynski@poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach