Jesteś tutaj

Pracownicy

Kierownictwo
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Oddział Planowania Cywilnego
Oddział Spraw Obronnych
Oddział Logistyki
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Prawnych
Stanowisko Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych


Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (ZK-III) Fax 61 852 73 27
      61 854 99 20
czk@poznan.uw.gov.pl
Jerzy DEMBNY
Kierownik oddziału
tel. 61 854 99 31 jdembny@poznan.uw.gov.pl
Grażyna PLENZLER
Inspektor wojewódzki
ds. ochrony przeciwpowodziowej
tel. 61 854 99 37 gplenzler@poznan.uw.gov.pl
Jolanta SOBCZAK
Starszy inspektor
ds. aktualizacji danych w aplikacjach
wspomagających proces zarządzania kryzysowego
i przetwarzania danych
tel. 61 854 99 38 jsobczak@poznan.uw.gov.pl
Katarzyna LISIECKA
Starszy specjalista
ds. zagrozeń technicznych
tel. 61 854 99 32 klisiecka@poznan.uw.gov.pl
Adrianna JAKUBOWSKA
Inspektor wojewódzki
ds. zagrozeń naturalnych
tel. 61 854 99 33 ajakubowska@poznan.uw.gov.pl
Lech BAŃCZEROWSKI
Starszy specjalista
ds. systemu ostrzegania i alarmowania
tel. 61 854 99 35 lbanczerowski@poznan.uw.gov.pl
Dyżurni WCZK (24h)  
telefon 61 854 99 00 lub 61 854 99 10
Fax 61 852 73 27
      61 854 99 20
czk@poznan.uw.gov.pl
Sławomir NOWICKI
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
  czk@poznan.uw.gov.pl
Maciej PŁÓCIENNIK
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Agnieszka HARMACIŃSKA
Inspektor
dyżurna WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Łukasz WALKIEWICZ
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Krystian KUZIMSKI
Starszy inspektor
dyżurny WCZK

czk@poznan.uw.gov.pl

Karol WOJCIECHOWSKI
Starszy inspektor
dyżurny WCZK

czk@poznan.uw.gov.pl

Urszula SOLARZ
Inspektor
dyżurna WCZK

czk@poznan.uw.gov.pl

Mariola BARTKOWIAK oddelegowana do Wydziału spraw obywatelskich
Starszy inspektor
dyżurna WCZK
Rafał PIERŚCIŃSKI
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
Bartłomiej WRÓBEL
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl
January Gawrysiak
Starszy inspektor
dyżurny WCZK
czk@poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach