Jesteś tutaj

Łączność radiowa

Uruchomienie scentralizowanych dyspozytorni medycznych wymaga uruchomienia stabilnego, obejmującego teren całego rejonu operacyjnego systemu łączności radiowej. W związku z faktem likwidacji części dyspozytorni medycznych i zmianą miejsca odbioru zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 999, a także w związku z koniecznością dalszego przekazywania zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do zespołu ratownictwa medycznego zachodzi konieczność uregulowania i ujednolicenia sposobów i procedur z tym związanych. Mając powyższe na uwadze tworzy się Regulamin łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne województwa wielkopolskiego.

Regulamin łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne województwa wielkopolskiego

Regulamin wszedł w życie w dniu 27 czerwca 2014 roku i obowiązuje bezterminowo.

 

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach