Jesteś tutaj

Kwalifikacja wojskowa 2018 r.

W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. na obszarze Województwa Wielkopolskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.
W dniu 15 stycznia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił w drodze obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze Wielkopolski. Obwieszczenia zostały wywieszone w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, z późn. zm.). W roku 2018 dotyczy osób określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254).

W bieżącym roku do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi w Wielkopolsce obowiązanych jest 18,1 tys. mężczyzn rocznika podstawowego (1999) i 1,9 tys. osób z roczników starszych (1994-1998) oraz około 360 kobiet.

 

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach