Jesteś tutaj

Kontakt

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 99 72
fax 61 854 99 20
e-mail: zk@poznan.uw.gov.pl
pok. 305 bud. C

Dyrektor - Dariusz Dymek
tel. 61 854 99 72
fax 61 854 99 20
e-mail: dymekd@poznan.uw.gov.pl
pok. 305, bud. C

Zastępca Dyrektora - Waldemar Paternoga
tel. 61 854 99 72
fax 61 854 99 20
e-mail: wpaternoga@poznan.uw.gov.pl
pok. 305, bud. C

Kierownik Oddziału: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK)  – Jerzy Dembny
tel. 61 854 99 31
fax 61 854 99 20
e-mail: jdembny@poznan.uw.gov.pl
poziom -1, bud. C

Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 61 854 99 00 lub 61 854 99 10
fax 61 854 99 20 lub 61 8 527 327
e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl
Numer informacyjno-koordynacyjny na potrzeby zarządzania kryzysowego
tel. 987

Kierownika Oddziału: Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) - Marek Skociński
tel. 61 222 55 40
tel. 722 323 026
fax 61 222 55 52
e-mail: mskocinski@poznan.uw.gov.pl
ul. Wiśniowa 13A
61-477 Poznań

p.o. Zastępca Kierownika Oddziału: Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) - Adriana Kochner
tel. 61 854 99 37
fax 61 222 55 52
e-mail: akochner@poznan.uw.gov.pl
ul. Wiśniowa 13A
61-477 Poznań

Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego - Tadeusz Banasik
tel. 61 854 99 41
fax 61 854 99 20
e-mail: tbanasik@poznan.uw.gov.pl
pok. 311, bud. C

Kierownik Oddziału Spraw Obronnych - Zbigniew Dreger

tel. 61 854 99 61
fax 61 854 99 60
e-mail: zdreger@poznan.uw.gov.pl
pok. 312b, bud. C

Kierownik Oddziału Logistyki - Roman Fechner
tel. 61 854 99 71
fax 61 854 99 70
e-mail: rfechner@poznan.uw.gov.pl
pok. 405, bud. C

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach