Pokaz na jeziorze Kierskim

13-02-2015

Tradycyjnie, przed feriami zimowymi, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zorganizowały na jeziorze Kierskim pokazy mające uzmysłowić uczniom okolicznych szkół niebezpieczeństwa związane z zabawą na skutych lodem akwenach.

Spotkanie dotyczące omówieniu funkcjonowania systemu PRM w 2014 r.

20-01-2015

W dniu 16 stycznia 2015 r. w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WBiZK WUW) w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 r., w tym scentralizowanych dyspozytorni medycznych, oraz omówieniu zasad dalszej współpracy służb odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia mieszkańców wielkopolski.

Zatwierdzenie "Wojewódzkiego planu działania systemu PRM dla województwa wielkopolskiego" z dnia 17 listopada 2014 r.

23-12-2014

Informuję, że w dniu 22 grudnia 2014 roku Pan Sławomir Neumann, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, działając z upoważnienia Ministra Zdrowia, zatwierdził treść "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego" z dnia 17 listopada 2014 r.

Dzień Służby Cywilnej

07-11-2014

W dniu dzisiejszym Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek i Dyrektor Generalna Bogumiła Stanecka, z okazji, przypadającego 11 listopada, Dnia Służby Cywilnej, spotkali się z pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas spotkania odbyła się dekoracja, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  medalami "Za długoletnią służbę".

Wojewoda i Enea Operator przygotowani na kryzys

23-10-2014

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek i prezes ENEA Operator Michał Jarczyński podpisali 21 października 2014 r. porozumienie, w sprawie współdziałania w ramach systemu zarządzania kryzysowego województwa wielkopolskiego.
      Dokument określa zasady współpracy w sytuacjach kryzysowych, przede wszystkim ustala zasady wzajemnej wymiany informacji o podejmowanych działaniach mających na celu minimalizację skutków awarii i skrócenie czasu jej trwania.

Strony

Subskrybuj Aktualności

komunikat ostrzegawczy

meteoalarm

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Razem bezpieczniej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach