Jesteś tutaj

Dysponenci jednostek systemu PRM

Dysponentem jednostki jest podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w którego skład wchodzi jednostka systemu (zespół ratownictwa medycznego, lotniczy zespół ratownictwa medycznego, szpitalny oddział ratunkowy).

Dane teleadresowe dysponentów ZRM


Dane teleadresowe szpitalnych oddziałów ratunkowych


Numer alarmowy 112

meteoalarm

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach