Jesteś tutaj

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ZK-VIII)

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18 
61-713 POZNAŃ 
zk@poznan.uw.gov.pl 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR)
(ZK-VIII)
Fax 61 222 55 52 61-477 Poznań ul. Wiśniowa 13a
Ilona SKWIERZYŃSKA 
Kierownik oddziału
tel. 61 222 55 40, 61 854 99 03
kom. 722 323 039
iskwierzynska@poznan.uw.gov.pl
Łukasz SUBDA 
Zastępca kierownika oddziału
tel. 61 854 99 57
kom. 722 323 044
lsubda@poznan.uw.gov.pl
Michał CHORĄŻYCZEWSKI 
Starszy serwisant urządzeń elektronicznych
tel. 61 222 55 42
kom. 722 323 038
mchorazyczewski@poznan.uw.gov.pl
Piotr SZTURO 
Starszy serwisant urządzeń elektronicznych
tel. 61 222 55 49
kom. 722 323 028
pszturo@poznan.uw.gov.pl
Jarosław ZJAWIŃSKI
Serwisant urządzeń elektronicznych
tel. 61 854 99 04
kom. 722 323 048
jzjawinski@poznan.uw.gov.pl
Adriana KOCHNER 
Specjalista
tel. 61 222 55 37 akochner@poznan.uw.gov.pl
Koordynator  tel. 61 222 55 31  
Dyspozytor medyczny (1) tel. 61 222 55 38  

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach