Jesteś tutaj

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ZK-VIII)

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18 
61-713 POZNAŃ 
zk@poznan.uw.gov.pl 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR)
(ZK-VIII)
Fax 61 222 55 52 61-477 Poznań ul. Wiśniowa 13a
Ilona SKWIERZYŃSKA 
Kierownik oddziału
tel. 61 222 55 40, 61 854 99 03
kom. 722 323 039
iskwierzynska@poznan.uw.gov.pl
Łukasz SUBDA 
Zastępca kierownika oddziału
tel. 61 854 99 57
kom. 722 323 044
lsubda@poznan.uw.gov.pl
Michał CHORĄŻYCZEWSKI 
starszy serwisant urządzeń elektronicznych
tel. 61 222 55 42
kom. 722 323 038
mchorazyczewski@poznan.uw.gov.pl
Piotr SZTURO 
starszy serwisant urządzeń elektronicznych
tel. 61 222 55 49
kom. 722 323 028
pszturo@poznan.uw.gov.pl
Rafał GAWRYSZAK
starszy serwisant urządzeń elektronicznych
tel. 61 854 99 04 rgawryszak@poznan.uw.gov.pl
Ariel IMIOŁEK 
starszy serwisant urządzeń elektronicznych
tel. 61 854 99 09 aimiolek@poznan.uw.gov.pl
Adriana KOCHNER 
specjalista
tel. 61 222 55 37 akochner@poznan.uw.gov.pl
Koordynator  tel. 61 222 55 31  
Dyspozytor medyczny (1) tel. 61 222 55 38  
Ewa KASZTELAN
Specjalista
ds. organizacyjnych systemu PRM
tel. 61 854 99 53 ekasztelan@poznan.uw.gov.pl
Maria ŻÓRAWSKA
Inspektor wojewódzki
ds. organizacyjnych systemu PRM
tel. 61 854 99 54 mzorawska@poznan.uw.gov.pl
Bogna STRUGLIŃSKA
Starszy inspektor wojewódzki
ds. organizacyjnych systemu PRM
tel. 61 854 99 55 bstruglinska@poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach