Jesteś tutaj

Razem bezpiecznie 2017 - ocena projektów

W dniu 23 lutego 2017 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” w województwie wielkopolskim.

Celem spotkania była ocena i wybór wniosków złożonych przez podmioty uprawnione, ubiegające się o udzielenie dotacji na realizację projektów w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017".

Sposród 48 złożonych wniosków, wybrano 15 najwyżej ocenionych projektów, które zgodnie z procedurą mechanizmu dofinansowania projektów w ramach programu „Razem bezpieczniej”, zostaną przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu dalszej weryfikacji.

Lista projektów rekomendowanych

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach