Jesteś tutaj

Odejście na emeryturę Janusza Wawryka

22 grudnia 2016 r. kierownictwo i pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a w szczególności Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, oficjalnie pożegnali Pana Janusza Wawryka odchodzącego na emeryturę.

        W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim pracował od 1995 roku a w naszym Wydziale od 2002 roku, cały czas zajmując się zagadnieniami powszechnego obowiązku obrony w tym mobilizacyjnym uzupełnieniem Sił Zbrojnych, nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz przygotowań obronnych państwa oraz sprawami wojskowymi pracowników urzędu. O obowiązkowości i zaangażowaniu w pracę świadczą liczne nagrody i odznaczenia jakie otrzymał w czasie swojej działalności służbowej. 

        My, młodsze koleżanki i koledzy, zapamiętamy Janusza jako profesjonalistę, z ogromną wiedzą i doświadczeniem, który nie raz doradzał nam i pomagał w rozwiązywaniu codziennych problemów zawodowych.

        Panie Januszu, szczerze życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i pogody ducha oraz urzeczywistnienia tych planów i zamierzeń osobistych, na które brakowało czasu w długich latach odpowiedzialnej pracy.

Tekst: 
Grzegorz Stankiewicz
Zdjęcia: 
Grzegorz Stankiewicz
WBiZK WUW w Poznaniu

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach