Jesteś tutaj

Konkurs o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza „Edukacja dla Bezpieczeństwa”

19 kwietnia odbyła się druga edycja konkursu o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza  „Edukacja dla Bezpieczeństwa” przeznaczonego dla uczniów kaliskich szkół ponadgimnazjalnych. Drugi też raz warunki meteorologiczne nie sprzyjały uczestnikom, przejmujące zimno i silny wiatr miały na pewno ujemny wpływ na wyniki rozgrywanych konkurencji praktycznych. Konkurs odbył się na terenie Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara. Gospodarz obiektu bardzo zasłużył się w sprawnym przebiegu przedsięwzięcia, a uczestnicy mieli okazję sprawdzić smak grochówki i ciast przygotowanych przez tę placówkę. 

Uczestnicy konkursu sprawdzali się w gaszeniu pożaru hydronetką, rzucie kołem ratunkowym, rzucie linką ratunkową do celu, posługiwaniem nowoczesną  maską przeciwgazową, znajomością topografii Kalisza. Była też konkurencja obejmująca wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej. W ramach konkursu przeprowadzono również test wiedzy teoretycznej związanej z przedmiotem konkursu.
Organizatorem konkursu był Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, wydatnej pomocy udzielili też strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu 
    Puchar Prezydenta Miasta Kalisza zdobyła (po niezbędnej regulaminowej dogrywce z I Liceum Ogólnokształcącym) reprezentacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. L. Krzywickiego.
Kolejność wszystkich startujących zespołów:
1 miejsce    Zespół Szkół Ekonomicznych im. L. Krzywickiego w Kaliszu ul. Legionów 6; 
2 miejsce     I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu ul. Grodzka 1;
3 miejsce     III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu ul. Kościuszki 10;
4 miejsce    Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara w Kaliszu ul.  
                        Wodna 11-13;
5 miejsce    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu ul. Rzemieślnicza 6;
6 miejsce    II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu ul. Szkolna 5.

 

Tekst: 
Aleksander Quoos WZKiSO UM Kalisz
Zdjęcia: 
Artur Kożłowski - archiwum UM Kalisz

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach