Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Wybrano projekty do dofinansowania w ramach programu „Razem bezpieczniej”

08-09-2016

W dniach 24-25 sierpnia br. Międzyresortowy Zespół ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017, działający przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonał oceny projektów przesłanych przez Wojewodów. W wyniku prowadzonych analiz przez grupy robocze, z podziałem na poszczególne cele szczegółowe wyłoniono 52 projekty w trzech obszarach. 

Nabór projektów w ramach programu „Razem Bezpieczniej”

15-07-2016

Rusza nabór projektów w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" przewidzianych do realizacji w 2016 roku. 

"Wojewódzki plan działania systemu PRM dla województwa wielkopolskiego" - zatwierdzony

10-06-2016

W dniu 7 czerwca 2016 roku Pan Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, działając z upoważnienia Ministra Zdrowia, zatwierdził treść "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego".

Szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Kaliszu

30-05-2016

W dniach 16-17 maja br. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu zorganizował szkolenie obronne w oparciu o kadrę i z wykorzystaniem obiektów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

Szkolenie pracowników starostw powiatowych i gmin z zakresu spraw: ZK, OC i obronnych.

25-05-2016

W dniach od 9 do 24 maja 2016 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził szkolenie podstawowe z pracownikami etatowymi starostw powiatowych i urzędów miast (miast i gmin oraz gmin) z zakresu problematyki obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ogólnoobronnej. 

Strony

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach