Jesteś tutaj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Złotowie

21 marca w auli starostwa powiatowego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Złotowie. W pierwszym punkcie jego członkowie jednogłośnie i bez uwag przyjęli sprawozdanie z działalności Zespołu w 2016 roku, w kolejnym zaś Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Złotowie Adrianna Sobotka omówiła plan pracy PZZK na rok bieżący. I w tej sprawie obradujący byli zgodni – dokument przyjęto bez zmian.

Następnie członkowie Zespołu pochylili się nad oceną przygotowania powiatu złotowskiego na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia powodziowego. Referująca temat Ewa Kachelek, kierownik złotowskiego inspektoratu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, uzupełniła go o informację dotyczącą urządzeń hydrotechnicznych oraz inwestycje melioracyjne na złotowszczyźnie.
Zaznaczyć trzeba, że w powiecie złotowskim nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi powodujące zagrożenie dla ludzi, środowiska czy też dziedzictwa narodowego. Ze wspomnianego dokumentu wynika, że w okresie wzmożonych opadów i roztopów śniegu lokalnie występować mogą jedynie podtopienia użytków rolnych.
Ponadto członkowie PZZK zapoznali się ze sprawozdaniem dotyczącym analizy wyników próbek wody pobranych przez Inspekcję Sanitarną (skontrolowano jakość wody we wszystkich wodociągach), a także ze sprawozdaniem przygotowanym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Mirosław Jaskólski omówił temat utrzymania dróg w okresie zimy 2016/2017.
Warto wiedzieć, że na ten czas przygotowano 1800 ton mieszanki solno-piaskowej, zużyto zaś 1400 ton (PZD dysponował 8 wyjazdowymi zespołami pługopiaskarek – 3 w Okonku i 5 w Złotowie). Tegoroczna zima generalnie przebiegła dość łagodnie, lutowa, trwająca dwa dni intensywna gołoledź, która pojawiła się na 420 km powiatowych dróg dała się jednak we znaki i mieszkańcom powiatu, i drogowcom. W kontekście całej sytuacji pozytywną informacją była ta przekazana przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie. Podinspektor Robert Chwedczyk przypomniał, że w okresie o którym mowa nie doszło do żadnych tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.
W posiedzeniu uczestniczyli również m.in. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie Leszek Wójcik oraz Sekretarz Powiatu Andrzej Ławniczak.

 

Tekst: 
Patrycja Kajewska Starostwo Powiatowe w Złotowie
Zdjęcia: 
Patrycja Kajewska Starostwo Powiatowe w Złotowie
SP w Złotowie

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach