Jesteś tutaj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Złotowie

11 stycznia w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zwołano je na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii Marka Winiarskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu, pracownicy Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej oraz lekarze weterynarii, temat narady przedstawił szef PZZK, Wicestarosta Złotowski Daniel Sztych. Była nim tzw. ptasia grypa.

Podczas posiedzenia zajęto się symulacją ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na przykładzie fermy brojlerów w Śmiardowie Krajeńskim (od momentu powzięcia informacji o nagłych upadkach dużej ilości drobiu). Omówiono zadania przewidziane do podjęcia w takim przypadku przez starostę, wójtów, burmistrzów, zarządców dróg, służby, inspekcje oraz straże.

W kolejnych punktach dokonano analizy sił i środków niezbędnych do podjęcia reakcji w przypadku wystąpienia ogniska grypy ptaków, omówiono także zasady finansowania takiej akcji.
Należy zaznaczyć, że było to doświadczenie czysto teoretyczne – w rzeczywistości na terenie powiatu złotowskiego nie odnotowano żadnego przypadku wystąpienia wspomnianej choroby.

Nie ma zagrożenia dla ludzi

Aktualną sytuację powiatu w aspekcie wymienionego wyżej zagrożenia wraz z lekarz weterynarii Magdaleną Manijak omówił Marek Winiarski.  Dokonano również oceny ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 na naszym terenie. Nie stwierdzono zagrożenia.

Co ważne, lekarze podkreślili, że wirus tzw. ptasiej grypy nie stanowi zagrożenia dla ludzi, dlatego nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych (zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny).
Jak dotąd nie odnotowano na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem grypy ptaków u człowieka.

W ramach prewencyjnego działania wójtowie oraz burmistrzowie zostali poproszeni o wsparcie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii zmierzających do poznania rzeczywistego stanu drobiu w gospodarstwach domowych.

 

 

Tekst: 
Patrycja Kajewska SP w Złotowie
Zdjęcia: 
Patryk Tyborski SP w Złotowie

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach