Jesteś tutaj

"Wojewódzki plan działania systemu PRM dla województwa wielkopolskiego" - zatwierdzony

W dniu 7 czerwca 2016 roku Pan Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, działając z upoważnienia Ministra Zdrowia, zatwierdził treść "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego".

Zaktualizowany Plan ... dostępny pod adresem:  http://wzk.poznan.uw.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-systemu-prm

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach