Jesteś tutaj

Wielkopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann otwierając Wielkopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego, na którym omówione zostały aktualne tematy związane z medycyną ratunkową, przede wszystkim z postępowaniem z pacjentami wychłodzonymi, którzy znajduję się w stanie głębokiej hipotermii powiedział: „Cieszę się, że takie szkolenie prowadzone przez specjalistów odbywa się właśnie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, organizacja systemu ratownictwa medycznego jest bowiem jednym z najważniejszych zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego”

Spotkanie rozpoczął wykład o medycynie taktycznej czyli postępowaniu ratowników w sytuacjach ekstremalnych, który poprowadzony został przez wykładowców Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Organizatorem sympozjum był Oddział Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego a prelegentami między innymi twórcy procedury ogrzewania pozaustrojowego pacjentów w stadium głębokiej hipotermii, jak również procedur dla dyspozytorów medycznych, członków zespołów ratownictwa medycznego (ratowników medycznych, lekarzy systemu, pielęgniarek systemu) oraz pracowników Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Te standardy funkcjonują już na terenie województwa małopolskiego. Uzyskały one również pozytywną ocenę Ministerstwa Zdrowia. 

Krakowscy wykładowcy są również twórcami Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej w Krakowie - jedynego takiego ośrodka w kraju. Prowadzą liczne kampanie informacyjne i szkoleniowe, skierowane głównie do personelu medycznego, gdyż głębokie stadia wychłodzenia wymagają zastosowania w szpitalu specjalnych technik leczenia. W Poznaniu opowiedzieli miedzy innymi o medycznych przypadkach głębokiej hipotermii. Jednym z największych sukcesów krakowskich lekarzy była zakończona powodzeniem akcja ratowania ekstremalnie wychłodzonego dwulatka. Jak podkreślają lekarze, najważniejsze w stosowanych procedurach jest to, że poszkodowani mają szansę na pełen powrót do zdrowia.

W tej chwili wielkopolscy ratownicy już posiłkują się rozwiązaniami i doświadczeniami małopolskimi. Docelowo w Wielkopolsce stworzone zostaną podobne procedury, dostosowane do charakterystyki systemu ratownictwa medycznego w regionie, przeszkoleni zostaną dyspozytorzy medyczni i personel szpitali.

 

 

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach