Jesteś tutaj

Rekomendacja nr 1/2015 dot. zmiany oznakowania zespołów ratownictwa medycznego

Informuję, że w dniu 4 września 2015 roku Pan Dariusz Dymek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zatwierdził treść "Rekomendacji nr 1/2015" dotyczącej zmiany oznakowania zespołów ratownictwa medycznego. Szczegółowe informacje w zakładce Łączność radiowa

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach