Jesteś tutaj

Opiniowanie projektu aktualizacji "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego”

W związku z aktualizacją „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego” na podstawie art. 9 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2016, poz. 1868 tj.), w dniu 31 marca br. Wojewoda Wielkopolski przekazał Ministrowi Zdrowia projekt aktualizacji, w celu zatwierdzenia.

W przedmiotowym projekcie uwzględniono uwagi zgłoszone w toku opiniowania.
Plan zostanie zaktualizowany z chwilą zatwierdzenia projektu aktualizacji.

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach