Jesteś tutaj

Aktualności - ratownictwo medyczne

Wytyczne Min. Zdrowia dla dyspozytorów medycznych

13-06-2017

W związku z koniecznością ujednolicenia postępowania dyspozytorów medycznych, działających w oparciu o System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, Ministerstwo Zdrowia przekazało dokument pn. „Wytyczne do obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach kierowanych do dyspozytorni medycznej w SWD PRM".

Wojewódzki plan działania systemu PRM

26-05-2017

Minister Zdrowia, 23.05.2017 r. zatwierdził zmiany wynikające z aktualizacji nr 15 "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego"

Opiniowanie projektu aktualizacji "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego”

15-03-2017

W związku z aktualizacją „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego” na podstawie art. 9 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2016, poz. 1868 tj.), w dniu 31 marca br. Wojewoda Wielkopolski przekazał Ministrowi Zdrowia projekt aktualizacji, w celu zatwierdzenia.

"Wojewódzki plan działania systemu PRM dla województwa wielkopolskiego" - zatwierdzona aktualizacja

29-09-2016

W dniu 7 grudnia 2016 roku Pan Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, działając z upoważnienia Ministra Zdrowia, zatwierdził treść "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego".

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych udzielanych przez ratownika medycznego

10-05-2016

Z dniem 12 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2016, poz. 578).

Strony

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach