Jesteś tutaj

Aktualności - ratownictwo medyczne

Wytyczne Min. Zdrowia dla dyspozytorów medycznych

13-06-2017

W związku z koniecznością ujednolicenia postępowania dyspozytorów medycznych, działających w oparciu o System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, Ministerstwo Zdrowia przekazało dokument pn. „Wytyczne do obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach kierowanych do dyspozytorni medycznej w SWD PRM".

"Wojewódzki plan działania systemu PRM dla województwa wielkopolskiego" - zatwierdzony

10-06-2016

W dniu 7 czerwca 2016 roku Pan Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, działając z upoważnienia Ministra Zdrowia, zatwierdził treść "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego".

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych udzielanych przez ratownika medycznego

10-05-2016

Z dniem 12 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2016, poz. 578).

Wielkopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

27-01-2016

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann otwierając Wielkopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego, na którym omówione zostały aktualne tematy związane z medycyną ratunkową, przede wszystkim z postępowaniem z pacjentami wychłodzonymi, którzy znajduję się w stanie głębokiej hipotermii powiedział: „Cieszę się, że takie szkolenie prowadzone przez specjalistów odbywa się właśnie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, organizacja systemu ratownictwa medycznego jest bowiem jednym z najważniejszych zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego”

Rekomendacja nr 1/2015 dot. zmiany oznakowania zespołów ratownictwa medycznego

09-09-2015

Informuję, że w dniu 4 września 2015 roku Pan Dariusz Dymek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zatwierdził treść "Rekomendacji nr 1/2015" dotyczącej zmiany oznakowania zespołów ratownictwa medycznego. Szczegółowe informacje w zakładce Łączność radiowa

Numer alarmowy 112

POGODA

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach