Jesteś tutaj

Pracownicy

Kierownictwo
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Oddział Planowania Cywilnego
Oddział Spraw Obronnych
Oddział Logistyki
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Prawnych
Stanowisko Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR)
(ZK-VIII)
Fax 61 222 55 52 61-477 Poznań ul. Wiśniowa 13a
Marek Skociński
Kierownik oddziału
tel. 61 222 55 40,  61 854 99 03
kom. 722 323 026
mskocinski@poznan.uw.gov.pl
Adriana KOCHNER 
Specjalista
p.o. Zastępcy kierownika oddziału
tel. 61 222 55 37 akochner@poznan.uw.gov.pl
Przemysław ŚMIGIELSKI
Starszy serwisant urządzeń elektronicznych
tel. 61 222 55 42
kom. 722 323 038
psmigielski@poznan.uw.gov.pl
Piotr SZTURO 
Starszy serwisant urządzeń elektronicznych
tel. 61 222 55 49
kom. 722 323 028
pszturo@poznan.uw.gov.pl
Jarosław ZJAWIŃSKI
Serwisant urządzeń elektronicznych
tel. 61 854 99 04
kom. 722 323 048
jzjawinski@poznan.uw.gov.pl
Koordynator  tel. 61 222 55 31  
Dyspozytor medyczny (1) tel. 61 222 55 38  

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach