Jesteś tutaj

Pracownicy

Kierownictwo
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Oddział Planowania Cywilnego
Oddział Spraw Obronnych
Oddział Logistyki
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Prawnych
Stanowisko Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Oddział Logistyki (ZK-VII) Fax 61 854 99 70  
Roman FECHNER
Kierownik oddziału
tel. 61 854 99 71 rfechner@poznan.uw.gov.pl
Starszy inspektor
ds. logistyki i obrony cywilnej
tel. 61 854 99 72  
Marek PONDEL 
Główny specjalista
ds. systemów łączności
tel. 61 854 99 75 pondel@poznan.uw.gov.pl
Małgorzata TONDER 
Specjalista
ds. systemów teleinformatycznych
tel. 61 854 99 53 mtonder@poznan.uw.gov.pl
Erika JARMUŻEK 
Główny specjalista
ds. utrzymania ciągłości działania systemów IT
tel. 61 854 99 74 ejarmuz@poznan.uw.gov.pl
Tomasz HILDEBRANDT 
Inspektor wojewódzki
ds. obsługi finansowej i księgowej
tel. 61 854 99 76 hildebrandt@poznan.uw.gov.pl
Robert BŁOSZYK 
Inspektor wojewódzki
ds. administracyjno-informatycznych
tel. 72 232 30 13 rbloszyk@poznan.uw.gov.pl
Piotr KĘDZIORA 
Starszy specjalista
ds.logistyki i organizacyjnych
tel. 61 854 99 77 pkedziora@poznan.uw.gov.pl
Elżbieta GALEJA
Starszy inspektor
ds. przygotowań obronnych w służbie zdrowia
tel. 61 854 99 78 egaleja@poznan.uw.gov.pl
Jerzy FLEMING
Radca wojewody
ds. inwestycyjnych WBiZK
tel. 61 854 99 73 fleming@poznan.uw.gov.pl
Henryk ADAMSKI
Zaopatrzeniowiec
ds. zaopatrzenia wydziału 
i obsługi transportowej
tel. 61 854 99 77  

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach