Jesteś tutaj

Pracownicy

Kierownictwo
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Oddział Planowania Cywilnego
Oddział Spraw Obronnych
Oddział Logistyki
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Prawnych
Stanowisko Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Oddział Spraw Obronnych (ZK-VI) Fax 61 854 99 60  
Zbigniew DREGER
Kierownik oddziału
 tel. 61 854 99 61 zdreger@poznan.uw.gov.pl
Grzegorz STANKIEWICZ
Inspektor wojewódzki
ds. obronnych i systemów teleinformatycznych
tel. 61 854 99 63 gstankiewicz@poznan.uw.gov.pl
Władysław WIERZBOWSKI
Inspektor wojewódzki
ds. planowania operacyjnego i programowania obronnego
tel. 61 854 99 62 wwierzbowski@poznan.uw.gov.pl
Dariusz DONDAJEWSKI
Inspektor wojewódzki
ds. akcji kurierskiej, świadczeń i reklamowania
tel. 61 854 99 64 ddondajewski@poznan.uw.gov.pl
Dariusz KRYGIER
Inspektor wojewódzki
ds. kontroli, szczególnej ochrony obiektów i militaryzacji
oraz niejawnych systemów teleinformatycznych
tel. 61 854 99 66 dkrygier@poznan.uw.gov.pl
Wiesław MARSZAŁ
Inspektor wojewódzki
ds. gotowości obronnej i system kierowania
tel. 61 854 99 67 wmarszal@poznan.uw.gov.pl
Małgorzata BEDNARSKA-BĄCZYK
Starszy inspektor wojewódzki
ds. planowania szkolenia obronnego, HNS i CIMIC
tel. 61 854 99 68 mbaczyk@poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach