Jesteś tutaj

Pracownicy

Kierownictwo
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Oddział Planowania Cywilnego
Oddział Spraw Obronnych
Oddział Logistyki
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Prawnych
Stanowisko Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (ZK-X) Fax 61 854 16 13  
Piotr JANCZAK
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 61 854 15 34 pjanczak@poznan.uw.gov.pl
in@poznan.uw.gov.pl
Arkadiusz KOPROWSKI
Starszy inspektor wojewódzki
Kierownik kancelarii tajnej
tel. 61 854 19 55 akoprowski@poznan.uw.gov.pl
Agnieszka NOWAKOWSKA
Starszy specjalista
ds. obiegu i ewidencji materiałów zastrzeżonych
tel. 61 854 11 55 anowakowska@poznan.uw.gov.pl

Numer alarmowy 112

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach