Świeto Obrony Cywilnej

27-02-2015

W 1972 roku Światowa Organizacja Obrony Cywilnej ustanowiła dzień 1 marca, Światowym Dniem Obrony Cywilnej.

Święto to ma celu zwrócenie uwagi społeczeństw na całym świecie, na kluczowe znaczenie Obrony Cywilnej, w zakresie podnoszenia świadomości na temat samoobrony oraz konieczności podejmowania działań ograniczających negatywne skutki wojen dla ludności cywilnej, kataklizmów i katastrof cywilizacyjnych.

Spotkanie dot. organizacji i funkcjonowania systemu PRM - doświadczenia województwa wielkopolskiego

19-02-2015

W dniu 12 lutego 2015 r. w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie wielkopolskim, w tym w szczególności cyfrowej łączności radiowej.

Pokaz na jeziorze Kierskim

13-02-2015

Tradycyjnie, przed feriami zimowymi, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zorganizowały na jeziorze Kierskim pokazy mające uzmysłowić uczniom okolicznych szkół niebezpieczeństwa związane z zabawą na skutych lodem akwenach.

Spotkanie dotyczące omówieniu funkcjonowania systemu PRM w 2014 r.

20-01-2015

W dniu 16 stycznia 2015 r. w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WBiZK WUW) w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 r., w tym scentralizowanych dyspozytorni medycznych, oraz omówieniu zasad dalszej współpracy służb odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia mieszkańców wielkopolski.

Zatwierdzenie "Wojewódzkiego planu działania systemu PRM dla województwa wielkopolskiego" z dnia 17 listopada 2014 r.

23-12-2014

Informuję, że w dniu 22 grudnia 2014 roku Pan Sławomir Neumann, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, działając z upoważnienia Ministra Zdrowia, zatwierdził treść "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego" z dnia 17 listopada 2014 r.

Strony

Subskrybuj Aktualności

komunikat ostrzegawczy

meteoalarm

Mapa ostrzeżeń meteorologicznych

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Razem bezpieczniej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach