Szkolenie obronne i nie tylko w Powiecie złotowskim

24-10-2016

W piątek, 21 października 2016 r., w sali narad Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy okazji szkolenia poświęconego obronności, pracownicy powiatu oraz gmin odpowiadający za sprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa po latach owocnej współpracy pożegnali swoją koleżankę "po fachu", Elwinę Gajewską.

"Wojewódzki plan działania systemu PRM dla województwa wielkopolskiego" - zatwierdzona aktualizacja

29-09-2016

W dniu 27 września 2016 roku Pan Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, działając z upoważnienia Ministra Zdrowia, zatwierdził treść "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego".

Zaktualizowany Plan dostępny pod adresem: http://wzk.poznan.uw.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-systemu-prm

Wybrano projekty do dofinansowania w ramach programu „Razem bezpieczniej”

08-09-2016

W dniach 24-25 sierpnia br. Międzyresortowy Zespół ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017, działający przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonał oceny projektów przesłanych przez Wojewodów. W wyniku prowadzonych analiz przez grupy robocze, z podziałem na poszczególne cele szczegółowe wyłoniono 52 projekty w trzech obszarach. 

Wakacje i powszechna samoobrona w gminie Kościan

29-07-2016

Przez 5 dni lipca 2016 roku, na terenie sołectwa Szczodrowo, którego sołtysem jest Pani Regina Pawlak, Urząd Gminy Kościan zorganizował szkolenie - wypoczynek dla ponad 50 osobowej grupy młodzieży.
Animatorką całego przedsięwzięcia była Pani Bożena Szczawik-Musiał - pracownik d/s obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy.

Nabór projektów w ramach programu „Razem Bezpieczniej”

15-07-2016

Rusza nabór projektów w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" przewidzianych do realizacji w 2016 roku. 

Strony

Subskrybuj Aktualności

Numer alarmowy 112

meteoalarm

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Monitoring powietrza on-line

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach