Spotkanie dot. organizacji i funkcjonowania systemu PRM - doświadczenia województwa wielkopolskiego

19-02-2015

W dniu 12 lutego 2015 r. w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie wielkopolskim, w tym w szczególności cyfrowej łączności radiowej.

Pokaz na jeziorze Kierskim

13-02-2015

Tradycyjnie, przed feriami zimowymi, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zorganizowały na jeziorze Kierskim pokazy mające uzmysłowić uczniom okolicznych szkół niebezpieczeństwa związane z zabawą na skutych lodem akwenach.

Spotkanie dotyczące omówieniu funkcjonowania systemu PRM w 2014 r.

20-01-2015

W dniu 16 stycznia 2015 r. w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WBiZK WUW) w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 r., w tym scentralizowanych dyspozytorni medycznych, oraz omówieniu zasad dalszej współpracy służb odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia mieszkańców wielkopolski.

Zatwierdzenie "Wojewódzkiego planu działania systemu PRM dla województwa wielkopolskiego" z dnia 17 listopada 2014 r.

23-12-2014

Informuję, że w dniu 22 grudnia 2014 roku Pan Sławomir Neumann, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, działając z upoważnienia Ministra Zdrowia, zatwierdził treść "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego" z dnia 17 listopada 2014 r.

Dzień Służby Cywilnej

07-11-2014

W dniu dzisiejszym Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek i Dyrektor Generalna Bogumiła Stanecka, z okazji, przypadającego 11 listopada, Dnia Służby Cywilnej, spotkali się z pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas spotkania odbyła się dekoracja, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  medalami "Za długoletnią służbę".

Strony

Subskrybuj Aktualności

komunikat ostrzegawczy

meteoalarm

Mapa ostrzeżeń meteorologicznych

Prognoza zjawisk meteorologicznych

Razem bezpieczniej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ograniczenia w ruchu drogowym

Sytuacja meteorologiczna na drogach